Skattepolitik

Skattepolitik

 

Alle skatter er ubehagelige.

Skatter fratager mennesker den personlige frihed.

Derfor skal skatterne nedsættes og indkomstskatten afskaffes.

Indkomstskatten er den mest skadelige af alle skatter, fordi den beskatter den enkeltes arbejdsindsats, der skaber samfundets goder.

Skatter ødelægger samfundsøkonomien og den enkeltes privatøkonomi, og derfor er det nødvendigt at reducere skatterne mest muligt for at forbedre samfundsøkonomien.

Det er påkrævet med store offentlige besparelser og en mindre offentlig sektor.

 

Afvikling af indkomstskatten:

Fremskridtspartiet arbejder for at afvikle indkomstskatten over en årrække således, at skatteyderen selv kan beholde hele sin indkomst.

Indkomstskatten afvikles ved først og fremmest at hæve den skattefrie bundgrænse år for år – det første år til 60.000 kr. – samtidig med en nedsættelse af marginalskatten, således at indkomstskatten fjernes over 6 – 7 år.

 

Fradrag:

I samme tempo som afviklingen af indkomstskatten må diverse tilskud og fradrag afskaffes.

Fremskridtspartiet er grundlæggende imod tilskud og fradrag, men ønsker, så længe indkomstskattens afvikling ikke er fuldendt, en række fradrag opretholdt og enkelte nye indført, da der ellers vil være tale om en uretfærdig skævvridning af samfundet.

 

Brugerbetaling:

Fremskridtspartiet arbejder for at privatisere så store dele af den offentlige sektor som muligt.

For at dette kan lade sig gøre, må / skal der være brugerbetaling inden for visse områder f.eks. ønskenummerplader, registrering af biler, byggetilladelser, kørekort, pas m.v.

Brugerbetalingen må kun indføres med mindst tilsvarende skattelettelser.

 

Erhvervsskat:

Erhvervsskatterne skal nedsættes og på længere sigt helt fjernes, således at Danmark bliver et investeringsparadis for udenlandske virksomheder.

Bidrag, der opkræves tvangsmæssigt til forskellige fonde, afvikles hurtigst muligt.

 

Ejendomsbeskatning:

Lejeværdien af egen bolig afvikles.

Når andre skatter og afgifter nedsættes eller afvikles, kan en regulær ejendomsskat bibeholdes.

 

Punktafgifter:

Fremskridtspartiet kan acceptere, at der betales punktafgifter på f.eks. tobak, alkohol, biler og benzin.

Dog skal disse afgifter reduceres mest muligt.

 

Miljøafgifter (grønne afgifter):

Fremskridtspartiet kan acceptere visse former for miljøskatter, når disse anvendes til forureningsbekæmpelse og lignende.

Miljøskatter skal være en erstatning for andre skatter og aldrig et supplement.

Fremskridtspartiet modsætter sig nye vandafgifter, da de rammer børnefamilier hårdest.

 

Andre skatter:

Formueskatten, arve- og gaveafgiften skal afvikles.

Skat på pension begrænser opsparingen til egen pension. Derfor skal beskatning af pensioner afvikles, herunder realrenteudgiften.

 

Moms:

Når indkomstskatten er fjernet, vil statens indtægter alene bestå af giftskatter, miljøskatter, visse former for forbrugsskat og brugerbetaling.

Det er derfor nødvendigt at have en momsopkrævning, som er en velegnet afgift på alt forbrug.

Fremskridtspartiet mener, at en moms på 25 %, som den nuværende, er et alt for højt niveau.

Fremskridtspartiet vil arbejde for en harmonisering af momsen indenfor EU, hvilket vil betyde en nedsættelse af momsen.

Fremskridtspartiet er modstander af differentieret moms. Alle områder skal have den samme momssats.

Flere momssatser betyder, at det offentlige skal opbygge et stort administrativt apparat til at afgøre varernes momssats, lige som handlende gives dobbelt momsregnskab.

 

Momsregnskaber:

Pligten til at opkræve moms bør først indtræde, når en virksomhed har en omsætning på minimum 40.000 kr. eller højere (nuværende sats 10.000 kr.).

 

Renter:

Så længe renteindtægter er skattepligtige, skal renteudgifter også være tilsvarende fradragsberettigede.

Rentefradragsretten skal genindføres fuldt ud.

 

Skatteforhøjelser:

Nye skatter og afgifter eller forhøjelser af bestående, tager Fremskridtspartiet afstand fra med få undtagelser, hvor der til gengæld bliver andre fordele:

  • Hvis de indebærer, at der samtidig sker større nedsættelser af andre skatter eller afgifter.
  • Miljøskatter eller ressourceafgifter kan indføres, hvis der samtidig sker nedsættelse af andre skatter eller afgifter. Men aldrig som supplement.
  • Skatter og afgifter på tobak, spiritus eller andre giftskatter, hvis provenuet har et godt formål.
  • Gebyrer ag andre brugerbetalinger ved offentlige ydelser, dog kun mod mindst tilsvarende nedsættelse af andre skatter.

 

Underskudsoverførsel:

Negativ skattepligtig indkomst skal kunne kræves modregnet i tidligere eller i kommende års positive skatteindtægter.

 

Ægtefælle:

Ægtefæller skal kunne dele deres skatteindkomst mellem sig efter eget ønske, ligesom formueskatten skal fordeles efter eget ønske, ligesom formueskatten skal fordeles efter ægtefællernes ønske, så længe denne skat endnu ikke er afviklet.

 

Kilde: Fremskridtspartiets principprogram 1996

ISBN 87-89766-08-3

Må gengives med fuld kildeangivelse

Der er lukket for kommentarer.