Forsvars- og sikkerhedspolitik

Forsvars- og sikkerhedspolitik

 

Fremskridtspartiet ser med stor glæde på, at den kolde krig er slut og vil arbejde for yderligere afspænding.

Historien har imidlertid vist os, at tiderne hurtigt skifter, og derfor har Danmark fortsat brug for et troværdigt og effektivt forsvar.

Det danske forsvars struktur og udrustning skal sætte det i stand til at reagere hurtigt og effektivt i krisesituationer.

Danmark skal ikke blande sig militært i konflikter verden over, men sammen med NATO holde sig til at forsvare Danmarks og andre NATO-landes sikkerhed.

Fremskridtspartiet ser dog med freden mellem øst og vest muligheder for nedskæringer på det danske forsvar.

Med initiativer som Den Internationale Brigade og eventuelle danske forsvarsstyrker indsat til miljøoprydningen i Østeuropa har det danske forsvar forsøgt at skabe grobund for nye opgaver for forsvaret.

Disse opgaver er ikke naturlige arbejdsopgaver for forsvaret af Danmarks og NATOs territorium og vil umuliggøre besparelser.

 

NATO:

Fremskridtspartiet ønsker fortsat, at Danmark skal være et loyalt og troværdigt medlem af NATO.

Siden NATOs oprettelse i 1949 og vor tilslutning hertil, har NATO været en værdifuld garant for Danmarks sikkerhed og dermed frihed – dette skyldes ikke mindst USA´s deltagelse, hvilket Fremskridtspartiet tillægger den allerstørste vigtighed.

 

FN:

Fremskridtspartiet støtter Danmarks medlemskab af FN, men mener, FN trænger til afbureaukratisering.

Danmark bør ikke længere støtte en række af FN´s underorganisationer.

FN´s Sikkerhedsråd skal styrkes således, at konflikter kan tages i opløbet.

FN-styrker skal være fredsbevarende og kun bestå af frivilligt mandskab.

 

OSCE:

Den europæiske sikkerhedsorganisation skal styrkes og mere aktivt deltage i løsningen af europæiske konflikter.

Selvom den kolde krig er forbi, kræver den sikkerhedspolitiske situation en fortsat forbedring af forholdene mellem verdens lande.

 

Vestunionen:

Fremskridtspartiet ønsker ikke, at Danmark skal tilslutte sig Vestunionen /WEU). WEU er på vej til at udvikle sig til at være EU´s militære del, hvilket vi er modstandere af, eftersom EU-samarbejdet ikke skal omhandle militære forhold.

Dertil kommer, at hverken USA eller Canada er medlem af WEU.

Det reelle formål med Vestunionen er, at Europas sikkerhedspolitik løsrives fra NATO, og hermed fra USA og Canada – det kan Fremskridtspartiet ikke acceptere.

 

Mandskabet:

Fremskridtspartiet ønsker et forsvar, der i højere og højere grad består af frivillige.

Disse skal have den nødvendige, grundige uddannelse til at kunne varetage Danmarks forsvarsmæssige opgaver.

Danske soldater skal ikke kunne tvangsudstationeres i lande uden for NATO.

 

Materiellet:

Det danske forsvar skal have moderne våben og udstyr.

 

Hjemmeværnet:

Fremskridtspartiet støtter det arbejde, der udføres i Hjemmeværnet.

Det er værdifuldt, at 70.000 danskere frivilligt påtager sig en forsvarsmæssig opgave til gavn for samfundet.

Det er også en økonomisk gevinst, idet et talstærkt hjemmeværn i et vist omfang nedsætter udgifterne til det øvrige forsvar.

 

Den internationale Brigade:

Fremskridtspartiet ønsker ikke en glidning i FN, herunder Danmarks opgaver fra fredsbevarelse til fredsskabelse.

Fremskridtspartiet er derfor imod Den danske internationale Brigade, der skal farte verden rundt og skabe fred om nødvendigt med krig.

 

Kilde: Fremskridtspartiets principprogram 1996

ISBN 87-89766-08-3

Må gengives med fuld kildeangivelse