Energipolitik

Energipolitik

 

Grundlaget for et godt samfund er rigelige mængder energi til lave priser og forsyningssikkerhed uden kontrol og tvangsstyring.

Den danske energipolitik er ren planøkonomi med total politisk kontrol.

Fremskridtspartiet vender sig imod alle begrænsninger i forbrugernes frie energivalg.

 

Olie, kul og gas:

Folketinget skal ikke lægge hindringer i vejen for udbygning og udnyttelse af olie- og gasfundene i Nordsøen.

DUC skal have politisk opbakning til udbygning af Nordsø aktiviteterne.

Lovgivningens restriktioner for anvendelse af fyringsolie skal ophæves.

Kul skal frit kunne anvendes, når miljøkrav overholdes.

 

Naturgas:

Naturgassektoren, bestående af det statslige DONG og de regionale gasselskaber kan gøre projektet til en sund forretning.

Den privatiserede naturgassektor skal have frihed til at eksportere naturgas.

Lovbestemt beskyttelse og favorisering af naturgassektoren ophæves.

 

Alternative energiforsyninger:

Fremskridtspartiet er tilhænger af udnyttelse af vindkraft, bølgeenergi, biogas, solvarme, jordvarme, biobrændstof o.s.v.

Det skal imidlertid ske uden skatteyderfinansieret tilskud eller anden form for særbegunstigelse.

De alternative energiformer skal i stedet fremmes gennem fjernelse af kvotebestemte begrænsninger på produktion og udnyttelse af alternative energiformer.

 

Fjernvarme:

Det er fornuftigt at udnytte varmt vand fra el-fremstilling eller affaldsforbrænding til fjernvarme.

Fremskridtspartiet er imod favorisering af fjernvarme i form af tvangstilslutning eller tilskudsbegunstigelser.

 

El-produktion:

Det danske el-marked skal liberaliseres.

De danske elværker skal privatiseres i selvstændige selskaber, således at monopolerne ophæves, og det skal således også være tilladt at importere el.

Enhver lovregulering af el-produktion og el-anvendelse skal ophæves.

 

Atomkraft og fremtidens energi:

Fremskridtspartiet har intet imod import af el produceret med atomkraft.

Atomkraftens miljøvenlighed gør, at det bør genvurderes, om atomkraften skal indgå i dansk energiplanlægning.

Atomkraft skal dog kun indføres efter en folkeafstemning.

Rumbaserede solfangere, brændselsceller, brint, fusionskraft (fremstilling af el med vand som brændsel), superledere m.v. er nogle få af de fremtidsmuligheder, menneskeheden har til energiforsyning.

Fremskridtspartiet støtter den teknologiske udvikling og forskning inden for nye energiformer.

 

Energiafgifter og miljø:

Det er umoralsk at beskatte så livsnødvendige ting som lys og varme.

Alle skatter og afgifter på energi skal derfor afvikles.

Ved energifremstilling skal rimelige sikkerheds- og miljøkrav overholdes.

Danske energiproducenter skal ikke have strengere miljøkrav end deres nærmeste konkurrenter, CO2-afgiften skal afskaffes.

 

Kilde: Fremskridtspartiets principprogram 1996

ISBN 87-89766-08-3

Må gengives med fuld kildeangivelse